Letnia Akademia Leszka Blanika AZS AWFiS

Rekrutacja

Aby wybrać dzień i godzinę zajęć należy uzupełnić numer PESEL

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Dane dziecka / uczestnika

Wybór grupy

Grupa 1

Zajęcia 1x w tygodniu (pole obowiązkowe)

Pola Grupa 2 i 3 wypełniamy w przypadku chęci uczestnictwa więcej niż raz w tygodniu

Grupa 2

Zajęcia 2x w tygodniu

Grupa 3

Zajęcia 3x w tygodniu

Grupa 4

Zajęcia 4x w tygodniu

Wybierz opcję wakacyjną

Wybierz pakiet zniżkowy

Wypełnienie pola jest niezbędne aby naliczyć zniżkę przy zakupie karnetu.
Dla każdego uczestnika zajęć wypełniamy formularz osobno.

Dane rodzica

UWAGA - w przypadku chęci zwiększenia ilości zajęć w tygodniu po dokonaniu zapisu, prosimy nie dokonywać zapisu ponownie. W takim przypadku prosimy o wysłanie wiadomości pod adres kontakt@akademiablanika.pl

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią
Zapoznałam/em się z treścią regulaminu ALB AZS AWFiS i akceptuję jego treść
Zapoznałam/em z oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego i akceptuję wszystkie jego punkty
Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych i informacją o administratorze danych osobowych dostępnymi tutaj i zrozumiałam/em ich treść, a także treść przysługujących mi praw w związku z przetwarzaniem danych. Zrozumiałam/em, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do przesłania formularza zgłoszeniowego. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zapisu do Akademii Leszka Blanika AZS AWFiS.